2019-04-27 19:25:10

UICC

Өргөдлийн маягтанд дараах материалыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 1. Байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга
 2. Баталгаажуулалтын хамрах хүрээ, тэдгээрийн бүтэц, зохион байгуулалтын схем
 3. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Зохих шатны сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар /чанарын болон дотоод аудитын багийн гишүүд/
 5. Дотоод аудит болон удирдлагын дүн шинжилгээний тайлан
 6. Удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлсэн болон түүний үр дүнгийн тухай танилцуулга
 7. Чанарын зорилт, биелэлт
 8. Чанарын гарын авлага 
 9. Эрсдэл, боломжууд
 10. Үйл явц
 11. Менежментийн тогтолцооны хүрээнд бий болгосон баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт

Жич: Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70115522 дугаарын утсаар лавлана уу.

Маягт татах