2017-05-16 11:35:36

Сургагч багш

Сургагч багш нар

Стандартын чиглэл

1

П.Тунгалаг

ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2001

2

Г.Туул

ISO 14001:2015

3

П.Цэцэгмаа

ISO 9001:2008, 2015

4

О.Намжил

ISO 9001:2008, 2015

5

З.Батгэрэлт

ISO 9001:2008, ISO 14001:2008

6

Р.Ганхуяг

OHSAS 18001:2001

7

Б.Энхзул

ISO 14001:2015, ISO 10001:2007