2017-05-09 18:34:51

Анка глобал консерциум

Өргөдлийн маягтанд дараах материалыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 1. Байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга
 2. Баталгаажуулалтын хамрах хүрээ, тэдгээрийн бүтэц, зохион байгуулалтын схем
 3. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Зохих шатны сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар /чанарын болон дотоод аудитын багийн гишүүд/
 5. Дотоод аудит болон удирдлагын дүн шинжилгээний тайлан
 6. Удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлсэн болон түүний үр дүнгийн тухай танилцуулга
 7. Чанарын зорилт, биелэлт
 8. Гарын авлага /Хэрвээ байгаа бол/
 9. Эрсдэл, боломжууд
 10. Үйл явц
 11. Менежментийн тогтолцооны хүрээнд бий болгосон баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт

Жич: Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70115522 дугаарын утсаар лавлана уу.

Маягт татах