2024-01-18 22:43:24

Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын өргөдлийн маягт

Өргөдлийн маягтанд дараах материалыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 1. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 2. Байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга
 3. Байгууллагын бүтэц
 4. Баталгаажуулалтын хамрах хүрээ (батлагдсан)
 5. Менежментийн бодлого (батлагдсан)
 6. Үйл явцын нэгдсэн схем
 7. Менежментийн зорилтууд
 8. Эрсдэл, боломжуудын бүртгэл
 9. Дотоод аудит тайлан
 10. Удирдлагын дүн шинжилгээний хурлын тэмдэглэл
 11. Гарын авлага /Хэрвээ байгаа бол/
 12. (ISO 22000, HACCP баталгаажуулалт) HACCP төлөвлөгөө
 13. (ISO 22000, HACCP баталгаажуулалт) урсгал диаграм
 14. (ISO 22000, HACCP баталгаажуулалт) бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
 15. (ISO 27001 баталгаажуулалт) SoA (Хяналт хэрэгжилтийн тайлан)
 16. Менежментийн тогтолцооны баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт

Жич: Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70115522 дугаарын утсаар лавлана уу.

Маягт татах