2024-01-18 22:45:31

Афнор групп

Өргөдлийн маягтанд дараах материалыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

  1. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  2. Байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга
  3. Баталгаажуулалтын хамрах хүрээ, тэдгээрийн бүтэц, үйл явцын схем
  4. Чанарын бодлого, зорилго, зорилтууд
  5. Эрсдэл, боломжуудад чиглэсэн арга хэмжээ
  6. Чанарын болон дотоод аудитын багийн гишүүдийн зохих шатны сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар
  7. Дотоод аудит болон удирдлагын дүн шинжилгээний тайлан
  8. Гарын авлага /Хэрвээ байгаа бол/
  9. Mенежментийн тогтолцоо хэрэгжүүлсэн болон түүний үр дүнгийн тухай танилцуулга
  10. Менежментийн тогтолцооны баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт

Жич: Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70115522 дугаарын утсаар лавлана уу.